Hakikat arayışı bu sefer müspet bir yolla aranmıyor

İblis Behmen

300 Sayfa

  • 10.06.2016 / 14:07
İlk defa okuyucuların karşısına çıkan Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin Batınîler - İblis Behmen adlı romanının tanıtım bölümünde şunlar yazıyor.

"1326 (1910)’da haftalık Hikmet gazetesinin ilk sayısından itibaren tefrika edilen eser, hem üslup hem de muhteva bakımından, edebiyatımızın şaheserlerinden A’mâk-ı Hayâl’den geri kalır bir roman değil. En az onun kadar okuyucuda ilgi ve merak uyandırması beklenen bir eser. Sapık bir mürşit ve ona aldanan müridlerin oluşturduğu her bakımdan karanlık bir teşkilatın, anlatıldığı romanın kahramanlarından bazıları Alparslan, Nizamülmülk ve Ömer Hayyam. Hak ile batıl arasındaki mücadele bin yıl öncesinin karanlık sokaklarında devam etmektedir. Hakikat arayışı, bu defa müsbet değil, menfi bir yol ile, İblis’in yolu söz konusu edilerek anlatılmakta."
 
  • Paylaş:
  • Mail olarak gönder
  • Whatsap'tan gönder
  • Twitter'dan Paylaş
  • Facebook ile Paylaş
  • Google+ ile Paylaş